Welcome to Our Community

Wanting to join the rest of our members? Feel free to sign up today.

Register Now

VNNET Add ons

Browse through all of our products.

 1. [VNNET] Resources Extra link view 1.1.0

  Add on hổ trợ tạo trang đính kèm html hổ trợ editor full BBcode
  • Tùy chỉnh category resources áp dụng
  • Hiển thị thông tin link trong button download
  • Hổ trợ trình soạn thảo Xenforo với đầy đủ BBcode
  Updated:
  19/2/17 lúc 13:09
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  3,000Xu
 2. Thread classifield - Add ons lọc giá giống nhattao 1.1.1 Pro

  Add ons lọc giá cho site rao vặt
  • - Fixed all bug version 1.0.0 form Brivium
  • - Thêm chức năng noại bỏ các box ko dùng tính năng lọc giá ( muốn loại bao nhiêu box tùy ý).
  • - Khách có thể đăng bài bình thường và vẫn hiện thông tin đầy đủ như members ( nếu bạn phân quyền ).
  • - Chức năng chỉnh sửa bảng lọc giá cho members.
  • - Chức member có thể tự đóng chủ đề của họ khi họ đã bán xong sản phẩm và lúc nó khung lọc giá sẽ hiện thông báo rằng sản phẩm đã được bán rồi.
  • - Tùy chọn bắt buộc nhập thông tin khi đăng ký ( có thể bật tắt ).
  Updated:
  5/1/17
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  400Xu
 3. Super Social Locker ( for BBcode, link, Attachments, message content ) 1.0.1

  Plug-in feature is hidden special content require like, share with social
  • Optional hide content all posts.
  • Optional hide attachments.
  • Optional hide Bbcode.
  • Optional hide register page.
  • Optional hide link form guest.
  Updated:
  22/11/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  3,000Xu
 4. [VNNET] Hide Contents/Attachments with Credits 1.1.2a

  Allow hide content or Attachment with Credits Premium
  • Ẩn nội dung quan trọng bằng credits
  • Ẩn File đính kèm bằng Credits.
  • Cài đặt thuế cho người bán file/ nội dung.
  • .........
  Updated:
  28/8/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  2,000Xu
 5. [VNNET] Credits onePay Bank Payment 1.2.3

  Add ons mua Credits bằng thẻ ATM nội địa cho Xenforo
  • Add ons có chức năng mua tiền ảo bằng thẻ ATM nội địa. Chấp nhận hầu hết tất cả ngân hàng hổ trợ ebanking.
  Updated:
  14/6/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  1,500Xu
 6. [VNNET] Add ons Lottery with credits premium 1.1.0 release

  Add ons xổ số vui sử dụng Credits Premium Xenforo
  • Quản lý thời gian chơi dễ dàng.
  • Quản lý hệ số trao thưởng dễ dàng.
  • Quản lý thời gian chạy Cron xét thưởng dễ dàng
  • .............
  Updated:
  28/4/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  4,500Xu
 7. [VNNET] XenProduct Credits Intergration 1.0.1

  Add ons tích hợp Credits premium vào xenProduct manager
  • Tích hợp cổng thanh toán tiền ảo vào XenProduct.
  • Hệ thống alert hoàn chỉnh.
  • Quản lý thuế trong event của credits premium
  Updated:
  7/4/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  6,000Xu
 8. [VNNET] add ons banking baokim card payment 1.0.4

  Add on mua tiền ảo ( bd banking, AD credits, Reckonteam Credits, Credits premium 1.x, 2.x ) xenforo
  • Add on có chức năng hổ trợ cổng thanh toán baokim card cho tất cả các loại tiền ảo hiện nay trên xenforo
  • Dễ quản lý loại tiền
  • Dễ quản lý tỉ lệ tiền ảo được nhận
  • Kết nối nhanh chóng, chính xác.
  • ................................
  Updated:
  3/4/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  1,500Xu
 9. [VNNET] Virtual money Resources Intergration 1.0.0

  Hệ thống tích hợp thanh toán bằng tiền ảo vào XenResources Manager
  • Tích hợp được nhiều loại tiền ảo khác nhau.
  • Quản lý thuế cực kỳ đơn giản trong option.
  • Bật tắt history nếu dùng bd banking.
  • ..........................
  Updated:
  3/4/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  3,000Xu
 10. [VNNET] Account Upgrade by BaoKim Card 1.0.1

  Add on nâng cấp thành viên bằng thẻ cào Bảo Kim
  • nâng cấp thành viên bằng thẻ cào không sử dụng hệ thống tiền ảo.
  Updated:
  25/3/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  2,500Xu
 11. [VNNET] Credits payment by Card (Bao Kim Card ) 1.2.0

  Buy credits by card with baokim.vn
  • Add ons có chức năng mua tiền ảo bằng thẻ cào baokim.vn. Chấp nhận hầu hết các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game VTC.
  Updated:
  22/3/16
  License Duration:
  12 Months
  Renewal Cost:
  1,500Xu
Đang tải...