loading

[VNNET] Credits restrict attachments, content for XF2

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Add ons có tác dụng ẩn file đính kèm hoặc nội dung sử dụng Credits Premium 2. Bạn có thể đặt giá tiền theo từng post cho liên kết, nội dung muốn hạn chế, file đính kèm.

Tính năng

  • Ẩn nội dung quan trọng bằng credits
  • Ẩn File đính kèm bằng Credits.
  • Cài đặt thuế cho người bán file/ nội dung.

 

Addon creates content restriction with credits premium 2. You can set the price for each post for the link, the content you want to restrict, the attachment.

FEATURES:


- Restrict important content with credits

- Restrict Attachments with Credits.

- Setting tax when seller receive credits