loading

[VNNET] Fake Thread View Count - Lượt xem chủ đề ảo

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Add ons đơn giản có tác dụng tạo lượt view ảo cho forum Xenforo. Với add-on này bạn chỉ cần cài đặt lượt view sẽ tăng và thời gian sẽ tăng theo ý muốn của bạn. Vì lượt view sẽ được cộng từ từ theo thời gian bạn cài đặt trong option nên nó gần như hoàn toàn tự nhiên.

Cài đặt và sử dụng:

- Tải add-on về giải nén upload mục library lên root.

- Cài add-on bằng file xml.

- Đặt thời gian và lượt view cần trong option.

- Vì add-on free nên các bạn vui lòng đừng xóa bản quyền, để xóa bản quyền vui lòng trả tiền.

Update 21/06/2017

- Cập nhật giới hạn lượt view ảo( tính theo lượt ảo đã cộng vì lượt ảo và lượt view thật hoàn toàn khác nhau).

Hình ảnh: