loading

[VNNET] Forum Recent Thread (Pro) - Chủ Đề Gần Đây

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Plugin hiện danh sách chủ đề mới cho forum xenforo. Với phiên bản pro bạn có rất nhiều tùy chọn hiển thị trong option. Và cùng lúc hiển thị nhiều vị trí khác nhau.

Hình ảnh: 

This is an enhanced version of the add-on https://xenforo.com/community/resources/vnnet-forum-recent-thread-free.5547/

With advanced features:

- Display multi-position block.

- Set position by hool.

Some advanced position.