loading

[VNNET] Forum Recent Thread (Free) - Chủ đề gần đây trang forum

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Plugin hiện danh sách chủ đề mới ngoài index forum xenforo. Add-on giúp bạn đưa các bài viết mới đăng hiện ngoài trang chủ để tiện theo dõi và làm phong phú hơn diễn đàn của bạn.

Hình ảnh: 

Cập nhật 01/07/2017

- Fixed bug uninstall.
- Fixed attachment isn't thumnail.
- Added set position block.
- Improved system.


Update 03/07/2017:

- Thêm 2 vị trí hiển thị Block : chỉ hiện ở top trang forum và dưới title trang forum