loading

[VNNET] Credits SMS Payment - Tích hợp mua tiền ảo bằng SMS

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Add on có chức năng giúp thành viên mua tiền ảo bằng tin nhắn SMS vô cùng tiện dụng cho Xenforo. Add ons hổ trợ cổng thanh toán sms.vn vô cùng tiện dụng, nhẹ nhàng nhưng rất chuyên nghiệp.

- Add-on có đầy đủ tùy chọn trong option giúp bạn dễ dàng quản lý mà không cần phải biết gì về code.

- Hệ thống ghi lại Log giao dịch giúp bạn dễ dàng theo dõi và phản hồi khi cần hổ trợ.

- Hệ thống nhắc nhở khi thành viên nhắn tin nạp tiền hoàn tất.

Với add-on này chúng tôi đã bổ sung thêm một phương thức thanh toán chuyên nghiệp vào hệ thông website Xenforo cho các bạn.

Cập nhật mới 04/06/2017:

- Cập nhật bảo mật, chèn mật khẩu bảo mật cho link xử lý.

 

Chú ý:

- Đây là hướng dẫn cập nhật mới. Các bạn nhớ làm cho đúng để add-on hoạt động tốt.

- Link phản hồi khi đăng ký dịch vụ URL xử lý trên sms.vn là http://domain.com/sms-pay/check-pay?hash=mật khẩu trong option