loading

[VNNET] NganLuong MJ Credits Payment for XF2

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Đây là addons cho XenForo 2.

Add-on tích hợp chức năng thanh toán bằng thẻ Visa và hệ thông ngân hàng nội địa qua cổng Nganluong.vn. Addons cung cấp cho bạn cổng thanh toán tiền ảo gần như toàn diện từ Internet -banking của các ngân hàng, thanh toán bằng thẻ visa, thanh toán offline của các ngân hàng,...

Với nhiều chức năng khá thú vị hy vọng đây sẽ là plugin cần thiết cho tất cả các forum Xenforo 2 có sử dụng hệ thống [MJ] Credits Premium cho XenForo 2 trên Brivium.

1/ Chức năng:

- Thanh toán bằng Visa.

- Thanh toán bằng ebanking hoặc chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng nội địa.

- Hệ thống Alert, trigger theo chuẩn [MJ] Credits Premium cho XenForo 2.

- Hệ thống Logs hoàn chỉnh.

- Cấu hình đơn giản.

2/ Yêu cầu:

- Có tài khoản đã xác minh và đã đăng ký tích hợp thanh toán website trên nganluong.vn.

- [MJ] Credits Premium cho XenForo 2.

3/ Cài đặt:

- Upload addon lên web.

- Vào quản lý addons và cài đặt.

- Đăng ký tích hợp website trên nganluong.vn với địa chỉ webservice là : http://domain.com/xenforo patch//nl-payment/process-payment/

4/ Hình ảnh: