loading

[VNNET] Report Broken Link - Hệ thống báo link hỏng

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Add-on thích hợp cho các diễn đàn chia sẽ link download. Đây là hệ thống báo cáo link bị hỏng hoặc link khó tải để người đăng bài hoặc quản trị viên kịp thời khắc phục.
Mỗi khi có link hỏng được báo thì hệ thống sẽ gửi nhắc nhở cho người đăng tin, quản trị viên và gửi email cho người đăng tin, quản trị viên và cả người báo cáo. Sau khi link được sửa hệ thống cũng gửi nhắc nhở và gửi mail cho quản trị viên và người báo link biết.

Tính năng:
- Báo link hỏng, link khó tải, link có mật khẩu hoặc các nguyên nhân khác.
- Tùy chỉnh quản trị tiếp nhận mail, nhắc nhở.
- Phân quyền phản hồi link đã sửa.

Hình ảnh: