loading

[VNNET] User Upgrade using MJC Credits for XF 2

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Addon nâng cấp thành viên sử dụng MJ Credits cho XenForo 2 ( Tương thích hoàn toàn XenForo 2.1 mới nhất)

Addon có tác dụng hổ trợ phương thức mua gói nâng cấp bằng hệ thống tiền ảo MJ Credits ( Brivium Credits ) cho XenForo 2. Giúp tận dụng tối đa hệ thống tiền ảo của bạn. Tương thích hoàn toàn với MJ Credits.

 

The User Upgrades System allows purchase Upgrade by MJ Credit. That means you could online on Xenforo and do your business without access to your External Paygate.

 

Update version 1.0.1 - 30/04/2019

- Fixed phrase when not set end day.

- Fixed install require [BR] Credits addons.