loading

[VNNET] Footer Advanced

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

[​IMG]

Đây là một add ons nhỏ, có tác dụng hổ trợ styles tạo footer tùy biến cho Xenforo. Add ons này mình lấy ý tưởng của tinhte.vn. Viết lại thành add ons cho các bạn dùng Xenforo.
Với add ons này bạn sẽ không cần can thiệp trực tiếp vào các template khi chỉnh sữa footer cho styles của bạn. Add ons FooterAdvances bạn chỉ cần chỉnh sửa trong option và styles Property. Việc chỉnh sữa khá đơn giản cho các bạn mới tiếp xúc với xenforo.

Hình ảnh :
Option:
[​IMG]
Styles Property:
[​IMG]

Cách cài đặt :
- Tải về giải nén
- Upload folder library lên root.
- Import xml
- Done